Šolske športne animacije

sodobna športna zabava

Radi bi Vam predstavili novosti s poudarkom na vključevanju zabavne in strokovne informacijske tehnologije v podporo programom športne vadbe za krepitev zdravja, kjer imajo prednosti: razvedrilo, zabava, enostavnost rabe, modernost, trend, obvladljivost načrtovanja obremenitev, nadzor…

NOVOST- SIMDANCE: samostojna, zabavna, računalniško vodena aerobna vadba za 8 vadečih, non-stop čez cel dan, …idealna kot samostojna skupinska vadba ali za popestritev obšolskih, popoldanskih dejavnosti, športnih dnevov, šol v naravi in drugih športnih zabav. Vadba se izvaja na posebnih interaktivnih plesnih podlogah za arkadni ples. V tujini se je za tovrstno vadbo uveljavil naziv Dance Dance Revolution in ima v Skandinaviji že celo status športa, v ZDA pa je že postal del kurikuluma športne vzgoje.

Ali se vam zdi smiselno da tovrstno sodobno obliko vadbe ponudite tudi v vaših centrih oz. športnih dnevih, aktivnih odmorih, šoli v naravi…?

Radi pa bi vas vzpodbudili tudi k oblikovanju lastnega mnenja na to temo. Prepričani smo da vam bo iskanje v Googlu pod ključno besedo ‘exergaming, school’ odprlo čisto novo obzorje uporabe sodobne tehnologije v šolstvu.

top